Delmart | APROKS

Delmart

V prosinci 2017 APROKS navrhl systém odbavení zákazníků na vstupu do restaurace DELMART v obchodním centru QUADRIO.

Systém obsahuje vstupní senzorovou propust, po jejímž průchodu je vyštěn lístek, který následně slouží jako nákupní lístek s čárovým kódem. Po nákupu u jednotlivých pultů a bezobslužném zaplacení připsané útraty, je pomocí výstupní senzorové propusti v kombinaci se čtečkou čárových kódů zákazníkovi umožněno opustit prostor restaurace.

Přístupový systém je napojen na externí pokladní systém, se kterým komunikuje a se kterým si také předává informace o generování čárových kódů, otevření senzorové propusti, průchodu propustí, popřípadě blokaci lístku, jenž nemá umožněno propust otevřít. Systém je také doplněn počítáním vytištěných lístků se signalizací na pager systém při dosažení maxima, aby byla obsluha upozorněna na nutnou výměnu papírového zásobníku. Jako doplněk vstupního systému slouží branka s pultem ručního ovládání.

 

 


   

 

 

Další aktuality naleznete zde