Bezpečnostní systémy | APROKS

Bezpečnostní

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY APROKS

Bezpečnostní hledisko je obsaženo ve všech systémech, které APROKS řeší. Samostatné projekty, které APROKS řešil a realizoval byly rovněž specializované na zabezpečení objektů a areálů. Byly zpracovávány studie bezpečnosti objektů (v souladu se zákony č. 412/2005Sb , č. 528/2005 Sb.), posuzování stavebních a developerských projektů z hlediska bezpečnosti. Zkušenosti byly získány z význačných realizací kontroly vstupu a vjezdu do areálů letišť v Praze a Bratislavě a v řadě jiných aplikaci v České i Slovenské republice.

 

 

Bezpečnostními aspekty se zabýváme dále v oblasti identifikace osob a využívání biometrických údajů pro přesnou identifikaci zejména v případech hromadných pohybů davu.