Národný futbalový štadion (National football stadium) | APROKS

Národný futbalový štadion (National football stadium)

NFŠ turnstile construction anchoring project in Bratislava, Slovakia.