Pro bazény, aquaparky, fitcentra a koupaliště | APROKS

Pro bazény, aquaparky, fitcentra a koupaliště

  • Systémy jsou většinou realizovány spolu s přístupovým systém. Navazující přístupový systém je vybaven turnikety se snímači identifikátoru návštěvníků.
  • Při odchodu návštěvníka je možné měřit dobu mezi příchodem a odchodem a podle toho vypočítávat časové překročení a následně účtovat doplatky
  • Vstupenky jsou prodávány podle různých provozních strategií – jednorázové, několika denní a sezónní, bodové, zlevněné, skupinové apod.
  • Systémy mohou obsahovat permanentkový systém. Pro identifikátor je přednabit kredit, který je odečítán při průchodech turniketem a není tak nutné čekat vždy na odbavení na pokladně při příchodu. Přednabití může být ve formě časového kreditu nebo počtu vstupů
  • Pro informaci o permanentce nebo jiném identifikátoru je možné využít informační terminál, který zobrazí čas uvnitř placeného prostoru, popř. aktuální doplatek pro odchod