Přístupové systémy | APROKS

Přístupové

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM APROKS

Úkolem přístupového systém je omezit vstup do definovaného prostoru

jen pro oprávněné osoby. Výstupem tohoto systému je i možnost aktuální kontroly
a sledování přítomnosti osob v uzavřeném prostoru.

Systém je možné použít samostatně, může navazovat na autonomní identifikační systémy, pokladní a vstupenkové systémy a zvláště zdůrazněné bezpečnostní systémy.