Realizace | APROKS

Realizace

Realizace zakázky – ať je to jen jednoduchá dodávka nebo dodávka spolu
s montáží nebo řešení systému zakončené jeho realizací u zákazníka -  je vždy završením našeho úkolu. Práci, na které vždy pracujeme s plným nasazením a s cílem bezezbytku splnit úkol, který jsme přijali.

Pro hladký průběh realizace zakázek má naše firma vypracovaný interní systém řízení kvality realizace se stanovenými a kontrolovanými fázemi realizace s klíčovými kontrolními body.

Realizační projekt

Závazný dokument předmětu a obsahu díla.

Dodávka

Dodávka všech částí zakázky podle technické a systémové specifikace.

Montáž

Montáž všech částí dodávek.

 

Uvedení do provozu