S napojením na pokladní systém APROKS | APROKS

S napojením na pokladní systém APROKS

  • Systémy jsou vzájemně provázány a obousměrně spolu komunikují
  • Vydáním vstupenky/identifikátoru na pokladně je možné následně procházet přes vstupní zařízení (turniket, branku, dveře atd.)
  • Pomocí evidence průchodů je možné využít aplikaci pro sledování počtu osob v uzavřeném prostoru nebo hlídat jejich čas uvnitř
  • Přístupový systém dokáže rozeznat jednotlivé druhy vstupného a ty dle potřeby signalizovat, a to akusticky nebo vizuálně
  • Systémy lze rozšířit o displeje, na kterých přístupový systém zobrazuje údaje z pokladního systému (kredit permanentky, typ identifikátoru apod.)
  • Přístupový systém lze z pokladny blokovat stiskem jediného tlačítka
  • Systém a jeho vstupní zařízení lze blokovat také pomocí dálkového ovladače
  • S možností dodávky nejvhodnějších typů turniketů, závor a jiných mechanických zábran