Samostatný přístupový systém APROKS | APROKS

Samostatný přístupový systém APROKS

  • systém kontroluje oprávněnost překročení hranice vymezených prostorů osobami nebo předměty (výrobek, dopravní prostředek)
  • definovaný prostor je možné rozdělit do libovolného počtu zón s definicí oprávnění jednotlivých identifikátorů
  • součástí řešení systému je volba optimálního identifikátoru (karta s čárovým nebo QR kódem, RFID identifikátor, biometrický parametr, optický nebo magnetický snímač, ...)
  • parametry oprávnění jsou přiřazeny identifikátorům osob nebo předmětů
  • elektromechanická bariéra /dveře, turniket, závora, překážka/ je součástí řešeného systému
  • kontrolní body tvoří distribuovaný systém na síti LAN
  • vzdálená správa realizovaného přístupového systému zaručuje trvalý dohled a jeho snadnou adaptabilitu na změněné podmínky
  • s možností dodávky nejvhodnějších typů turniketů, závor a jiných mechanických zábran