Šatní zámky | APROKS

Šatní zámky

Čipové zámky šatních skříněk

 

Varianty provedení

 

Základní vlastnosti

Čipové zámky jsou napájeny 12V rozvodem. Odběr elektrického napětí je pouze v okamžiku čtení čipu a uvolnění zámku. V klidovém stavu, jak uzamčeném, tak otevřeném, je odběr nulový. Skřínka se zamyká zavřením dveří. Na otevírání a zamykání skřínek není potřeba žádný další prvek (karta, klíč apod.).

 

Na dvířka skřínky je připevňována destička s válcovým trnem zakončeným kuželovým ubráním. Zavřením dvířek skřínky vnikne trn do otvoru zámku, mechanicky odtlačí pružiny kulisy, která zapadne do vybrání trnu. Skřínka je uzamčena. Dvířka skřínky nelze vypáčit, neboť je provedeno mechanické spojení (nikoli jenom opření) dvířek a zámku (stěny skřínky) ani jiným způsobem dvířka uvolnit.

 

Čipový zámek šatní skřínky je technický celek, který má dvě části:

  • vlastní elektromechanický zámek – má část mechanickou (kulisa s pérky) a elektromagnetickou (12Vss). Přiložením napětí 12Vss k elektromagnetu zámku se odsune kulisa překonáním síly pružin a dvířka se mechanickým systémem pootevřou. Je připevňován na boční stěnu skřínky.
  • čtečka čipu – je elektronická součást zámku, obsahuje snímač čipu a vyhodnocovací obvody.
  • Čtečka čipu je určena pro definovanou (adresovanou) skupinu skříněk (do 32 skříněk). Technickým provedením je to krabice s elektronikou umisťovaná poblíž skříněk, kterým je určená. Na čelním panelu je označeno místo pro přiložení čipu a dále optická signalizace funkčního stavu.
Zámek se zabudovanou proximity čtečkou