Servis | APROKS

Servis

a) pravidelná údržba a profylaktika

jedenkrát ročně: vizuální kontrola všech agregátů, čištění všech mechanických částí, proměření elektrických parametrů, proměření hodnot interfejsu, kontrola a seřízení pohyblivých částí, promazání ložisek rotačních, kontrola funkce dálkových ovladačů a pultů ruční obsluhy, kontrola ukotvení turniketů a jejich dotažení

 b) servisní zásah při poruše

pracovní den v době 7 – 18 hod:

reakce na ohlášenou poruchu do 4 hod.

odstranění poruchy nebo zabezpečení náhradního dočasného provozu do 24hod.

v době pracovního volna:

reakce na ohlášenou poruchu do 24 hod.

odstranění poruchy nebo zabezpečení náhradního dočasného provozu do 48hod.

náklady podle skutečného charakteru poruchy:

 

c) trvalá péče o realizovaný systém

upgrade SW implementovaného systému

smlouva o pozáručním servise