Vjezdové systémy | APROKS

Vjezdové

Vjezdové systémy

Kontrola vjezdu vozidel do areálu a jeho opětovného výjezdu je specifickým případem přístupových systémů, který má své požadavky, zákonitosti a nároky na technické prostředky. Pro kontrolu oprávněnosti vjezdu je třeba rozhodnout o oprávněnosti vjezdu vozidla nebo řidiče (posádky) nebo obojí. Systém musí zajistit bezpečnost vozidla v místě mechanické bariéry (závora, sloupek, road block), Problémy bývají s vleky nebo návěsy. Vlastní volby druhu a typu mechanické bariéry podléhá bezpečnostním aspektům aplikace – zde nastává vazba na bezpečnostní systémy. Některé vjezdové systémy – parkingy – mají přímou souvislost s pokladními systémy. Ve všech aplikacích je důležitá identifikace jak vozidla (optické snímání registrační značky vozidla), tak řidiče.