Závory a brány | APROKS

Závory a brány

Elektromotorická  závora se zabudovanou řídící mikroprocesorovou jednotkou.
Elektromotorická  závora se zabudovanou řídící mikroprocesorovou jednotkou.
Frekvenční závora se zabudovanou řídící mikroprocesorovou jednotkou.
Posuvná vrata vysutá nebo pojezdová po kolejnici.
Jedním z kritických prvků celého systému řízení vjezdu vozidla je detektor indukční smyčky.